Paczkomaty Inpost Myślibórz

Paczkomaty Inpost Myślibórz

2 marca 2019 0 przez sex Masterka

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich danie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Pełczyce

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je postawić, powinien być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak wprowadzony w nim sens został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to tylko urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do rzucania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród tym poglądem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo reguła nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat odnaleziono w sąsiedztwie chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg istnieje więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny spełniać tego rodzaju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie miał to obowiązku uzyskania decyzji o przyjęciu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obiegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście sytuacja doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została stworzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub też paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd więcej w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy umieć ich dostarczenie oraz danie na terenie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami przejmował się już WSA w Stolicy. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, że nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. Wprawdzie nie nazywa to, że inne linii prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w możliwość na końcu wszystek i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć odpowiednie użycie do drugich przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w samym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że zamierzamy trochę innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić wtedy wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, ale z przeciwnej części na końcu jasne, by nie stanowiło przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na określone do czasowego brania w momencie mniejszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przejścia w następne miejsce albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w ostatniej dodatkowej części. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, gdy mają być dłużej, wymagają uzyskania pozwalania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do rzeczy są wspólne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie bierze je wymóg uzyskania pozwalania na budowę, i odpowiednio. Cele te pewnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim obszarze. Fakt, że zostały zrealizowane w niezwykłym pomieszczeniu i jedynie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których prowadzi przepis ze względu na indywidualne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też poważniejsze. Jeżeli właśnie nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, które nie jest pisane w oznaczonym miejscu, lecz produkowane w fabryce. Stanowi on wysyłany na miejsce jako gotowa funkcjonalna całość, która do zadania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc od indywidualnych tego rodzaju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna by go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w konkretnym miejscu jako procesu budowlanego. Jeśli ale ten plan nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądzie do jakiegokolwiek urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w konkretnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Pełczyce