Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

2 maja 2020 0 przez sex Masterka

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać. Odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto będzie oczywistsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o usługach finansowych, której poleceniem jest urządzenie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach finansowych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt powstał w rezultacie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz również:

Co spowodować jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte stały w Parlamencie jednomyślnie, co mówi o tym, że to przyczyna ponad podziałami i znacznie potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw i nikt nie zachowałeś się od głosu. Nowe ustawy zaczną obowiązywać w procesie 3 miesięcy po publikacji ustawy w Serwisie Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu
– Z projektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem dużych problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci tracili w obecny technika pieniądze, bowiem nie było procesu zmuszającego słuchacza do obrotu środków. Dzięki tej kolei w grup przypadków zdobędziemy je choćby w procesu kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownika (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach tworzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do tej chwili, nie było bezspornej i jednolitej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkowniku, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie wypowiadał swój bank czy SKOK o tym fakcie. Tenże będzie miał 3 dni na poinformowanie odbiorcy o braku i konwencjach braku zwrotu środków w procesie 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie spełniany na indywidualny rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w procesie 1 dnia codziennego będzie stosowałem je na konto klienta. Jeżeli w zgodę zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w procesie 30 dni, bank czy Krok będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych kliencie.

– Da to korzystne dochodzenie prawa na odległości sądowej. Podstawę prawną znaczyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest pomocne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce oznacza to, że klient omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do tego wyrokiem sądu i weźmie i wydatki połączone z biegiem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do przygotowania proponowanych kolei stanowiły przedmioty proponowane przez klientów do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w charakteru formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, które stanowiły problemem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do współpracy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki